PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

SAT-GERİ KİRALA UYGULAMASI İLE İLGİLİ VANSESİ GAZETESİNDE YAYIMLANAN YAZI

YAZIYI OKUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ... 

 

http://www.vansesigazetesi.com/yazar-1264-sat_ve_geri_kirala_vergiden_ve_katma_degerden_istisna_edildi.html